Wachttijden & Werkwijze

Wachttijden

Voor de cliënten die verzekerd zijn bij een label van Coöperatie VGZ (Bewuzt, IZA Cura, IZZ, MVJP, Univé, UMC, VGZ, ZEKUR, Zorgzaam) geldt op dit moment een cliëntenstop in onze praktijk, omdat het budget volledig verbruikt is en de verzekeraar geen budgetophoging toekent.
Wij verwijzen u door naar de zorgbemiddelingsafdeling van uw eigen verzekeraar als u verzekerd bent bij één van bovenstaande labels.

Voor de overige cliënten gelden onderstaande wachttijden.
De aanmeldingswachttijd bedraagt:         0 weken
De behandelingswachttijd bedraagt:        4 weken

Er wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijd per hoofddiagnosegroep.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in de wachttijd per zorgverzekeraar.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de streefnormen). 

Aanmelding

Het eerste intakegesprek heeft als doel samen te kijken naar je problemen en of ik je kan helpen met je vraag. Op je gemak voelen is voor jou en voor mij belangrijk.
Als therapeut kijk ik tijdens intake of ik het gevoel heb dat ik je verder kan helpen.
Als ik dat gevoel niet heb, sluit ik de intake af en wordt er geen behandeling ingezet. Je kunt zelf verder kijken naar een andere therapeut, maar als je wilt kan ik je ook een andere therapeut adviseren.

Intake

In vier gesprekken bespreek ik samen met jou de klachten vanuit meerdere invalshoeken, zodat ik uiteindelijk een beschrijvende diagnose kan schrijven voor de richting van de behandeling. 

Onderzoek

Soms kan aanvullend onderzoek nodig zijn om tot een goede beschrijvende diagnose te komen. Dan zal er samenwerking plaatsvinden met een specialist of een psychiater.

Behandeling

Samen zullen we het behandelplan dat ik voorstel doornemen, waarna we na instemming van jou het samen ondertekenen. Psychotherapeutische behandeltrajecten zijn minimaal 4 maanden.
Duur en frequentie: individuele sessies duren 45 minuten (er wordt altijd 45 minuten gedeclareerd, ook als je eerder komt of later vertrekt), relatietherapie sessies duren 60 minuten. De frequentie van sessies is in het algemeen wekelijks, uitzonderingen zijn mogelijk.

Het komt soms voor dat ik met spoed contact moet zoeken met disciplinaire teams. Aangezien ik een eenmanspraktijk heb, kan het zijn dat jouw sessie in zo’n geval verplaatst moet worden.