Trauma

Behandeling van trauma in mijn praktijk

Definitie van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS): Dit wordt gezien als een angststoornis die zich ontwikkelt uit een of meerdere niet verwerkte trauma’s vanuit een ernstige niet voorbedachte stresserende situatie, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit.

Deze soorten van trauma’s worden herbeleefd (door bewuste en onbewuste prikkels) en leiden tot een toenemende gevoeligheid voor stress. Uiteindelijk zijn de sensaties en gevoelens zo ondraaglijk dat iemand deze actief probeert te vermijden. Dan ga je jezelf mentaal van die gevoelens afscheiden, je gaat dissociëren. Het lichaam spant zich aan en zet zich schrap tegen deze gevoelens. De angst bestaat, dat als het niet lukt om deze gevoelens en lichamelijke sensaties te ontwijken, je er volledig door wordt overweldigd. Alle vertrouwen dat je met die gevoelens en sensaties om kan gaan, is verdwenen. In dit stadium ga je vaak over op medicijnen, drugs en alcohol om toch maar vooral die gevoelens en lichamelijke sensaties weg te laten blijven.

In therapie gaan voor trauma is essentieel, omdat volgens de wetenschap onbehandeld trauma schade laat ontstaan in de eigen psyche, maar ook sporen nalaat in het contact met anderen. Trauma’s ontstaan in je cellen, doordat je door de situatie wordt overvallen. Je gedachten en het emotionele systeem worden als een soort puzzel geheel uit verbinding en door de war gegooid. Na trauma word je in je dagelijks leven steeds door signalen uit de wereld in je onderbewuste aangeraakt, waardoor herhaling optreedt in angst. Meestal volgt dan al snel het dwangmatig handelen, hyper-alert zijn en de uiteindelijke vicieuze cirkel waarin je steeds meer vermoeid raakt en andere psychische klachten krijgt. Je lichaam gaat signalen van uitputting geven van je psychische systeem.

De behandeling die ik geef is gericht op alle onbewust opgeslagen herinneringen van het trauma, er wordt hierbij o.a. gebruik gemaakt van hypnose in ontspanning. Hiermee benader je het trauma uit een neutrale invalshoek, waardoor er geen herhaling van de traumatische ervaring kan plaatsvinden in therapie.

Kennislink op internet over trauma:
http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=548&richtlijn_id=59