Beroepscode

Beroepscode

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich houden aan de Beroepscode, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie (NVP). In deze beroepscode is geheimhouding vastgesteld, dit betekent dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Aan derden wordt alleen informatie gegeven na uw schriftelijke toestemming.

De geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

De praktijk is in bezit van de privacyverklaring in verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over een behandeling is het belangrijk dit eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen of uw therapeut heeft op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak achteraf- juist veel op te leveren.

In sommige gevallen kan het zijn dat u er met uw therapeut niet uitkomt. Hiervoor is de beroepsvereniging voorzien van een klachtenregeling. In eerste instantie zal er met een bemiddellaar naar een oplossing gezocht worden. Als dit niets zou opleveren kunt u een klacht indienen bij de klachtcommissie van de Nederlandse Vereniging van vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP). Voor verdere informatie: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten